Czym jest Totalna Biologia Żywych Organizmów?

Totalna Biologia® jest zintegrowaną wiedzą z różnych dziedzin takich jak: Nowa Medycyna dr Hamera, biologiczne prawa rządzące światem zwierząt i roślin, współczesna medycyna, psychologia, biologia i psychologia emocji, Biologiczne Pamięciowe Cykle Komórkowe i Projekt/Cel wg dr Marca Fréchet’a, Psychogenealogia wg prof. Anne Ancelin Schutzenberger. Wiedza ta poparta jest wieloma uznanymi badaniami naukowymi oraz obserwacjami przyrody jak też ogromnym doświadczeniem i sukcesami w pracy z pacjentami (dr G.R. Hamer, dr Claude Sabbah, dr Gilbert Renaud, dr Gerard Athias oraz ich współpracownicy i uczniowie). Badania i odkrycia dr Hamera oraz tysiące udokumentowanych historii pacjentów i ich rodzin pozwoliły na ustalenie prawidłowości biologicznych rządzących naszym życiem, na stworzenie mapy ciała człowieka z jego chorobami i odpowiedzialnymi za nie konfliktami emocjonalnymi. Z doświadczenia wielu terapeutów pracujących tą metodą wynika, że nie ma przypadku, który nie byłby podporządkowany ogólnym prawom biologii. Choroba jest więc sposobem organizmu na przetrwanie, jest doskonałym rozwiązaniem biologicznym mózgu.

Dlaczego mózg tworzy choroby?

Nasz mózg działa jak najbardziej wyspecjalizowany neurokomputer, kontroluje miliardy wyspecjalizowanych komórek tworzących tkanki i organy odpowiedzialne za szereg specjalistycznych funkcji. Jak komputer idealny, nasz mózg nigdy się nie myli, jego jedynym zadaniem jest utrzymanie ciała przy życiu w każdej kolejnej chwili. Służą mu do tego tzw. Biologiczne Programy odpowiedzialne za trawienie, wydalanie, oddychanie, rozmnażanie itp. oraz Specjalne Programy Biologiczne, które nazywamy chorobami a które uruchamiają się pod wpływem nadmiernego stresu, przeżywanych emocji, traum, których doświadczamy. W trakcie długiej ewolucji mózg nauczył się dostrzegać i analizować miliardy danych płynących z zewnątrz i wewnątrz ciała, dzięki receptorom rozmieszczonym w całym ciele a także na powierzchni naszych komórek, tak aby wybrać najlepszą drogę działania, czyli taką dzięki której ciało przeżyje. Mózg analizuje i porównuje otrzymane dane z wszystkimi danymi zapisanymi w swoim archiwum - w pamięci. To archiwum, jak wynika z badań, posiada nie tylko dane zapisane od momentu naszego poczęcia, ale także to, co się działo przed nim, jak też cały "bagaż" naszych przodków. Po takiej analizie nasz mózg podejmuje odpowiednie kroki w postaci programów działania wysyłanych za pośrednictwem impulsów elektrycznych i magnetycznych do każdej części ciała. Mózg, w oparciu o pozyskane informacje wybiera zawsze najlepsze dla nas rozwiązanie, oczywiście najlepsze z punktu widzenia biologii. I to rozwiązanie służy tylko jednemu: utrzymaniu naszego ciała za wszelką cenę przy życiu, czy nam się to podoba czy nie.

Czym jest więc choroba?

Każda choroba jest biologiczną zależnością pomiędzy częścią mózgu kontrolującą chory organ a samym organem. Zależność ta prowadzi do aktywacji określonego PROGRAMU BIOLOGICZNEGO powiązanego z określonym KONFLIKTEM PSYCHOLOGICZNYM. Właśnie na tej podstawie powstała mapa ciała człowieka. Jeśli dotrzemy do programującego wydarzenia (praprzyczyny danej choroby, właściwego konfliktu), uświadomimy sobie nasze odczucia i przeżycia z nim związane, program jest usuwany z naszej podświadomości (następuje biologiczne odprogramowanie) a symptomy psychosomatyczne ustępują. Dotarcie do tej praprzyczyny czasami nie jest łatwe ale możliwe dzięki różnym narzędziom, które pozwalają nam zrozumieć siebie, zrozumieć chorobę i na stałe uwolnić się od problemu. Jeśli nie poznamy prawdziwej przyczyny, nasza choroba będzie co chwilę powracać, możemy ją tylko czasowo uśpić ale nie wyleczyć.

Jak mówi dr Gilbert Renaud, twórca metody Recall Healing®: " Przyczyną choroby jest nierozwiązany konflikt, za którym stoi cierpienie. Musimy spowodować aby dana osoba przemówiła, wypowiedziała chociaż kilka słów. Wówczas nie jest już ofiarą choroby, lecz trzyma w ręku klucz do swego wyzdrowienia"

Słowa mają ogromną moc! Każda choroba jest słowem wypowiedzianym przez nasze ciało.

Psychogenealogia

Wieloletnie badania psychologa Anne Ancelin Schutzenberger wykazały, że istnieje tzw. syndrom pokoleniowy. Jest to przewidywalny wzorzec emocji/chorób w obrębie Macierzy Kolejności Poczęcia – Magicznego Kwadratu - w docelowym pokoleniu (pokoleniu pacjenta) oraz poprzednich, co najmniej do 3-4 pokoleń wstecz. Programy są więc przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeśli wiemy, że każda chorobama swój początek w emocjach możemy zadać sobie pytanie: Czy są to moje emocje czy moich przodków? Nasze życie jest często odzwierciedleniem okoliczności, traumatycznych wydarzeń należących do innych członków naszego klanu. Taki program może prowadzić do zaburzenia zdrowia, które reprezentuje konkretny konflikt emocjonalny rodzica, dziadka, ciotki itd. zależnie od tego, z kim jesteśmy genealogicznie powiązani. Jest to konflikt emocjonalny, którego oni sami nie byli w stanie rozwiązać podczas ich życia. Krążenie pamięci (programu) w klanie może być wyrażone przez potomka w jego biologii poprzez chorobę lub niepożądane zachowania.

Projekt rodzicielski i Cel życia

Programy, które nosimy w naszej podświadomości są nam przekazywane od  rodziców podczas okresu 9 miesięcy przed naszym poczęciem, 9 miesięcy ciąży naszej mamy oraz pierwszego roku życia. Mózg płodu rejestruje wszystko co dzieje się w czasie gdy dziecko przebywa w łonie matki. W swoim archiwum zapisuje to o czym rodzice myślą, co mówią i robią. Za każdym razem gdy przeżywają stres, dziecko odbiera go jako swoje osobiste doświadczenie. Jeśli matka w stresujących okolicznościach myśli: " Nigdy nie uda mi się tego zrobić, jestem beznadziejna" dziecko może to przekonanie realizować w swoim życiu lub gdy matka w czasie ciąży obsesyjnie boi się utyć to jej dziecko może realizować program lęku przed utyciem, nieświadomy, zaprogramowany.  Taki nieświadomy przyjęty przez dziecko CEL, jest następnie realizowany w całym jego życiu. Wynika on ze zdarzeń i emocji, których doświadczali rodzice (lub jedno z nich) w okresie 18 miesięcy przed urodzeniem i 12 miesięcy po urodzeniu. Projekt/Cel może okazać się w wielu przypadkach najtrudniejszy do odkrycia ale jest najcenniejszy dla zrozumienia przyczyny choroby oraz naszych zachowań.