Sami odpowiadamy za swoją postawę.

„Im dłużej żyję, tym lepiej sobie uświadamiam, jak bardzo osobiste nastawienie wpływa na życie. 

Podejście do życia jest dla mnie ważniejsze niż fakty. Ważniejsze niż przeszłość, wykształcenie, pieniądze, okoliczności, niepowodzenia, sukcesy, ważniejsze niż to, co inni ludzie mówią lub robią. Ważniejsze od wyglądu, talentów czy umiejętności. Może zbudować lub zniszczyć firmę, dom, kościół. Rzeczą niezwykłą jest to, że każdego dnia możemy zdecydować, z jakim nastawieniem go przyjmiemy. Nie możemy zmienić naszej przeszłości; nie możemy zmienić faktu, że ludzie będą postępować w określony sposób. Nie możemy zmienić nieuniknionego. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, jest gra na tej jednej strunie, którą mamy – jest to właśnie nasze podejście do życia.

Jestem przekonany, że życie to 10% tego, co się mi przydarza i 90% tego, jak na to reaguję. I tak jest również z wami; jesteśmy odpowiedzialni za swoje podejście do życia.”

Charles Swindoll