BioPsychoSomatyka partnerem konferencji


 

Konferencja naukowa dla dietetyków:

"Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na jakość zdrowia i życia konsumentów"

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

11 marca 2016, Warszawa, ul. Kasprzaka 49

 

Od początku Wieku Genetyki zostaliśmy zaprogramowani, aby akceptować, że jesteśmy podporządkowani mocy naszych genów. Wielu ludzi żyje w lęku, iż któregoś dnia ich geny „zwrócą” się przeciwko nim. Ile kobiet czeka aż nowotwór eksploduje w ich życiu tak jak eksplodował w życiu ich matek, babek, ciotek czy sióstr? Ile osób przypisuje zawodność ich zdrowia niedostatkom biochemicznym własnego ciała, zamiast kombinacji przyczyn umysłowych, fizycznych, emocjonalnych i duchowych?

Większość chorób, uznawanych obecnie za tzw. choroby cywilizacyjne: choroby serca, plaga nowotworów, cukrzyca coraz częściej pojawiająca się u małych dzieci nie wynikają z działania pojedynczego genu, lecz złożonych zależności pomiędzy wieloma genami i czynnikami środowiskowymi.

Czy zatem geny naprawdę kontrolują biologię?

Od zawsze było to tylko przypuszczenie, które nigdy nie zostało udowodnione, a przez ostatnie badania naukowe zostało nawet podważone. Geny nie są naszym przeznaczeniem. Wpływy środowiskowe włączając w to odżywianie, stres, a przede wszystkim emocje i sposób ich wyrażania mogą zmodyfikować geny nawet bez zmieniania ich zasadniczego schematu. W skrócie rzecz ujmując to sygnał środowiskowy dociera do białek regulacyjnych, następnie do DNA, RNA i białek, które budują nasze ciała.

Czy emocje, które przeżywamy w relacjach z najbliższymi, stres w pracy, nieporozumienia z tymi, na których nam zależy, zerwane relacje z tymi, od których pochodzimy lub od których się odwracamy są sygnałami ze środowiska? Oczywiście tak. Czy zatem ma to wpływ na nasze zdrowie? Chyba odpowiedź nasuwa się tu sama. Ekspresja emocjonalna zawsze związana jest z przepływem określonych peptydów przez ciało, czy będą to peptydy wprowadzające pozytywne zmiany w naszych komórkach czy negatywne zależy od nas i tego jak i czy w ogóle wyrażamy emocje. Chroniczne ich tłumienie może skutkować poważnym zaburzeniem sieci psychosomatycznej.